Treleker - Lun Serien - MatteBrett

MatteBrett er et brettspill som kan være et godt læremiddel for tildlig mattematikk, og gjør det enkelt å illustrere og praktisere.

NOK349,00 inkl. mva.
På lager: 2 stk.
Dersom du har valgt gravering i feltet over, fyller du inn ønsket tekst i feltet under. Viktig at du skriver navn/tekst korrekt.

Produktinfo

BRUKSANVISNING

FIGUR MatteBrett er et læremiddel for tidlig matte, som gjør det enkelt å illustrere og praktisere grunnleggende aritmetiske operasjoner. Den er designet for barn mellom 4 og 10 år, og har vist seg å være til stor hjelp for barn som trenger å visualisere mengder.

Hele spillet er et samspill mellom en voksen og barnet. Den voksne bruker mattehistoriene nedenfor, og barnet visualiserer dette ved hjelp av figurene og kulene.

snakk med barnet og la dem demonstrere historien din svaret på spørsmålet du stiller på slutten vil være veldig lett for dem å se på tellebrettet. dette gjør det mulig for barn å utvikle matematisk tenkning og visuell (i motsetning til abstrakt) forståelse av arimetiske operasjoner. Bruk illustrasjonseksemplene nedenfor som en veiledning; Endre gjerne Skittliks farger og/eller antall klinkekuler etter eget ønske.1. SAMMENLIGNING


FIGUR Rød har to kuler. FIGUR Grønn har tre kuler. Hvem har flest klinkekuler? Hvem har færrest? Hvor mange flere har FIGUR Grønn enn FIGUR Rød?2. ADDISJON

 

FIGUR Hvit har fire kuler. FIGUR Gul har to. Hvor mange kuler har de tilsammen?3. SUBTRAKSJON

 

FIGUR Blå har seks kuler. Så kommer FIGUR Gul. FIGUR Blå gir FIGUR Gul en kule. Hvor mange kuler sitter FIGUR Blå igjen med?4. MULTIPLIKASJON

 

A) FIGUR Blå fikk to bukser (kuler). FIGUR Gul fikk også to bukser. FIGUR Grønn fikk også to bukser. Hvor mange pak bukser ble gitt? Hvor mange bukser er det totalt?

 

B) FIGUR Gul fikk et byggesett som inneholdt fem kuler. FIGUR Hvit fikk samme byggesett. Hvor mange sett med fem kuler kan du se? Hvor mange kuler er det tilsammen?


5. DIVISJON

 

A) Pappa kjøpte 15 kuler. Han delte dem rettferdig på tre FIGURER. Hvor mange kuler har hver figur?

 

B) (Med rest) Pappa kjøpte 16 kuler. Han delte dem likt mellom FIGUR Rød, Gul og Grønn. Hvor mange hadde pappa igjen da han hadde delt ut like mange kuler til FIGURENE?6. LOGISK TENKING

FIGUR Blå og FIGUR Grønn har syv kuler tilsammen. FIGUR Blå har en kule mer enn FIGUR Grønn. Hvor mange kuler har FIGUR Grønn?

 

Fem FIGURER har 17 kuler tilsammen. FIGUR 1 har færrest kuler, FIGUR 2 har mer enn den første, FIGUR 3 har mer enn den andre osv. Den siste FIGUREN har mest. Del kulene. Hvor mange flere (eller færre) kuler har hver FIGUR enn de andre?7. MULTIPLIKASJON FØR ADDISJON

Vi har to sett med tre bøker (kuler) og to sett med fire bøker (kuler). Hvor mage bøker er det tilsammen?8. UTTRYKKE NUMMER I DESIMALSYSTEMET

 

Den første linjen representerer enere, den andre tiere, den tredje hundrere osv.

Lag matteeksempler med dette som utgangspunkt.9. DAGER

 

Den første linjen representerer dager, den andre uker, den tredje måneder og de neste år.

Lag matteeksempler med dette som utgangspunkt.10. RESULTATBORD

 

Kan brukes når du spiller konkurransespill, for eksempel kunnskapsspørsmål. Hver spiller velger en FIGUR med sin farge. Kulene representerer opptjente poeng.

 

Vær kreativ og kom med endeløse varianter av eksemplene ovenfor.ALTERNATIV:

 

La barnet gi deg øvelser, du flytter kulene rundt på brettet og svarer deretter på spørsmålene barnet gir deg. Vil barnet rette deg hvis du gjør en feil? Prøv dette, og det kan gi dere mye glede og latter.